en slags penge

(…)

21. Det abstrakte har taget sin tid om at komme. Det abstrakte forveksles let med regeringernes roterende tegn (de udsendte, de tilgængelige, de oplysende).

22. Og regeringerne har ladet vente på sig.

23. Alle gør sig klar. Denne gøren sig klar.

(…)

Som andet led i Piscines tilstedeværelse i Kunsthal Aarhus, er rummet blevet videregivet til tre kunstnere: Jens Hüls Funder, Benedikte Bjerre og Mathias Sæderup.

Gennem prismen af barnlig leg diskuteres den kunstneriske handling og efterfølgende relation til spørgsmål om værdi.

Med konkret afsæt i ét af udstillingens værker har udstillingen fundet sin titel, som i forhold til produktion og repræsentation af kunst sondrer mellem gængse værdisymboler og den abstrakte værdi, som opstår og forsvinder mellem hænderne på os til dagligt.

For at diskutere værdibegrebets stadigt mere uhåndgribelige – men fritflydende og allestedsnærværende – karakter, undersøger værkerne og udstillingen sig selv som værker og udstilling: som markører for immaterielt værdi; produktion af betydning og sproglige handlinger, der allerede bærer på et kollektivt system af betydning og værdi. Interessen ligger derfor i relationen imellem fysisk objekt og immateriel værdi samt imellem sproglig konstitution/kollektiv logik og en forestilet før-tilstand, et værditomt rum, en naturtilstand.