I håb om pjece

En pjece er en lille, uindbundet, ikke-periodisk tryksag. Den består typisk af et enkelt stykke papir, der er blevet trykt på begge sider og foldet et antal gange.

UNESCO kræver, at en udgivelse er på mindst 5 sider og maksimalt 48 sider, uden dæksider medtalt, samt at den stilles til rådighed for offentligheden, for at denne kan kaldes en pjece.

Pjecen kan bære alt fra oplysninger om køkkenudstyr til økonomisk vejledning. Pjecen er vigtig i marketing, da de er billige at producere og lette at distribuere. Pjecer er også et vigtigt redskab i politiske protester og kampagner af samme grunde. Den polemiske pjece har haft en markant historisk indflydelse, og mange af disse pjecer er i dag samlerobjekter.

I HÅB OM PJECE består af en række værker, der tager udgangspunkt i pjecens forhandling imellem spredningspotentiale og idiosynkrasi; offentlighed og misantropi; billedproduktion og ikonoklasme.


Facebook
Præmiering v. Statens Legatudvalg

Foto: Chris Petter Spilde