DISTRIBUTION: L’hombre invicible – imod officialismen

HAMRENDE FLAMMER & FLIMRENDE HAMRE

The medium is the message
Marshall McLuhan, 1964

Violence and media work hand in glove
Félix Guattari, 1982

Antipyrine har tilrettelagt en udstilling med materiale fra forlaget Edition After Hands (1973-2014) arkiv og boglignende værker af forlagets stifter, digteren og kunstneren Henrik Have (1946-2014). Materialet på udstilling er primært fra forlagets affyring i starten af 70’erne, iscenesat som en æstetisk og ideologisk korrespondance med de russiske Suprematister (avantgarderetning fra starten af 20’ende århundrede) og den amerikanske forfatter William S. Burroughs (1914- 1997).

Forlaget Edition After Hand blev stiftet ud fra et behov om at gå imod officialismen, politisk såvel som kunstnerisk. Forlaget ville udgive bøger og objekter der ikke lod sig tilpasse de eksisterende kredsløb for kunst og litteratur, for gennem kraftige sproglige udtryk at modarbejde offentlighedens endimensionalitet.

Trods arkivmaterialet og værkernes alder på godt 40 år, rammer sammenstillingerne foruroligende prægnant en aktuel situation, hvor sproglig og social fremmedgjorthed, afstande, forskelle, spaltninger og skizofreni flyder gennem offentlighederne og tager bolig i det nøgne liv. Flere af de udstillede værker tilstræber en form for virkningsorientering, en magisk aktivisme, der kortlægger synlige og usynlige strukturer, psykiske blokeringer og semantiske parasitter.

Antipyrine har sammenstillet materiale fra følgende: Henrik Have, Edition After Hand, William S. Malevich [Peter Laugesen], Anarko-syndikalistisk Institut for Teoretisk Lingvistik, Soft Machine Productions [Dan Turèll], OEI og Samlingens Afd. f. Bureaukratiske Apparater [Lasse Krog Møller].
– undervejs vil projektet akkumulere tryksager og digitale ansamlinger

*Udstillingen er et led i Antipyrines projekt Læsemaskiner: DISPOSITIV/ DEMOKRATI /DISTRIBUTION, en række foredrag, samtaler, filmvisninger, boglanceringer og udstillinger, der finder sted i Kunsthal Aarhus, Piscine og Øst for Paradis. Læsemaskiner omhandler bogens synlige såvel som usynlige strukturer, dens betydning for viden og magt, bogen som et modstandsobjekt og rum for alternative historiografier, samt bogmediets potentiale i en postdigital tid.


Facebook

IDOART.dk
IDOART.dk (om Antipyrine)

Foto: IDOART Agency og Paw Gissel